Vodstvo

Predsednik Društva za zdravje naroda:

Jožef Ivan Ocvirk

Člani upravnega odbora

Dora Benedik, Dejan Bregar, Franci Gerbec, prof. dr. Slavka Kavčič, prof. Tatjana Lesjak Klun, mag. Tadeja Kuhar, Darja Kuhar Kotnik, Jožef Ivan Ocvirk,  prof. dr. Boris Pleskovič, Barbara Ravnik in akad. prof. dr. Metka Zorc
 
Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva po programu in sklepih, ki jih sprejme.