Predsednik Društva za zdravje naroda prejel zahvalo ZZS

Zdravniška zbornica Slovenije je na božično-novoletnem koncertu Camerata medica 17. decembra 2015 podelila nagrade najzaslužnejšim zdravnikom in drugim, ki so s svojim delom dosegli izjemne dosežke na področju zdravstva. Med prejemniki nagrade ZZS je tudi predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk, ki je prejel zahvalo za izjemen prispevek k širjenju preventive in skrbi za zdravje med slovenskimi srčnimi bolniki.

V predstavitvi kandidata za to prestižno nagrado ZZS so zapisali, da predsednik Društva za zdravje naroda Ivan Jožef Ocvirk predstavlja posebno osebnost v slovenskem prostoru. Skozi dve desetletji je kot član Društva na srcu operiranih bolnikov Slovenije med slovenskimi srčnimi bolniki širil idejo preventive in skrbi za zdravje. Vsa leta je tkal izjemne povezave s slovenskimi zdravniki, predvsem kardiologi in organiziral številna predavanja, s katerimi je skozi zdravniški poklic razvijal idejo in promocijo zdravja.

Zdravniki so se vedno znova in znova odzivali njegovim prijaznim povabilom, saj so se zavedali, kako pomemben je stik zdravnik-bolnik in kako pomembno je širiti izobrazbo in zavedanje za ohranjanje zdravja.

Tudi sam je kot srčni bolnik po srčni operaciji občutil neurejenost zdravstvenega sistema in dolgih čakalnih dob. Že pred več kot desetimi leti se je odločil, da je potrebno slovensko javnost opozarjati na nastale razmere, predolge čakalne dobe in na to, da je zapis »zdravstvo dostopno vsem« le politična floskula, za katero se skriva neurejen zdravstveni sistem, od plačevanja zdravstvenih storitev do organizacije zdravstva, do škodljivih predstavljanj slovenskim državljanom, kako učinkovit je »javni zdravstveni sistem«.

Ob zadnjih dogodkih neurejenosti političnega sistema in nestabilnosti ter recesije, ki je zajela evropske države, je bilo potrebno razmišljati o racionalizaciji družbenih sistemov in tudi zdravstva. Slovenija je na žalost ostala na repu Evrope in stvari se iz dneva v dan slabšajo.

Nezadovoljstvo slovenskih državljanov ob rigidnem in neučinkovitem zdravstvu je privedlo do ideje skupine slovenskih zdravnikov, da se ustvari gibanje za zdravje naroda, ki bo osvetlilo trenutne razmere in pokazalo luč v prihodnje. Jožef Ivan Ocvirk je z navdušenjem sprejel idejo in s skupnimi močmi zdravnikov ter bolnikov ustanovil Društvo za zdravje naroda. Idejo je skupaj s člani upravnega odbora pred tremi leti razširil med slovenske državljane z zbiranjem pristopnih izjav in podpisov na javnih mestih in ambulantah. Danes je društvo z več kot 30.000 člani pomemben dejavnik gibanja v borbi za uspešen slovenski zdravstveni sistem, ki bo omogočal hitro in učinkovito zdravljenje ter ohranjal zdravje slovenskih državljanov, preprečeval bolezni in deloval z roko v roki – zdravnik, bolnik.

Ideje Jožefa Ivana Ocvirka so prava pot in pravi način, kako obrniti trenutni trend zdravstva v Sloveniji.

 
 Zadnje objave
 

26. 3. 2020 - Poziv Društva za zdravje naroda slovenski javnosti več