Poziv Društva za zdravje naroda slovenski javnosti

Društvo za zdravje naroda že vrsto let skrbi za ohranjanje zdravja državljanov Republike Slovenije. S strokovnim znanjem, predlogi k spreminjanju zdravstvene zakonodaje, analizami stanja v slovenskem zdravstvu se trudimo, da bi bil zdravstveni sistem uspešnejši, boljši in dostopnejši vsem državljanom Republike Slovenije.

Prav tako se v svojem delovanju zavzemamo za ureditev položaja v zdravstvenih institucijah, tudi z vidika organiziranosti, saj so slovenski zdravniki in zdravstveno osebje ujeti v sedanje neurejene razmere, ki v času pandemije koronavirusa Covid-19 še bolj ogrožajo bolnike in ranljive skupine državljanov.

Zaradi večletne nepripravljenosti Republike Slovenije po spreminjanju perečih razmer v slovenskem zdravstvu in k nujnim ukrepom reševanja zdravstvenega sistema se je v času pandemija koronavirusa Covid-19 izkazalo, da so bili naši številni pozivi, predlogi in zahteve po čimprejšnji spremembi in ureditvi razmer slovenskega zdravstva še kako utemeljeni, vendar žal niso bili uslišani.  

V tem času, ko pandemija zločestega koronavirusa Covid-19 pustoši po ranljivih skupinah državljank in državljanov, moramo še toliko bolj stopiti skupaj v boju zoper koronavirus, saj nam ne sme biti vseeno, kako bo v primeru okužbe s tem hudim virusom potekalo zdravljenje naših državljanov. Zato so še kako pomembne odločitve vseh deležnikov, Vlade RS, zdravstvene stroke in civilne družbe. Zaščititi moramo sami sebe, naše bolnike, zdravnike in ostalo zdravstveno osebje, kajti samo tako bomo lahko preživeli in premagali pandemijo tega krutega virusa.

V imenu Društva za zdravje naroda in v imenu kriznega odbora našega društva, ki smo ga ustanovili pred tednom dni in preko katerega bomo pomagali vsem državljanom Republike Slovenije, pozivamo vse državljanke in državljane, naj po svojih najboljših močeh pripomorejo k zmanjševanju širjenja koronavirusa Covid-19, predvsem pa naj upoštevajo vsa navodila in se obnašajo v skladu z usmeritvami Vlade RS.

Velika zahvala gre vsem zdravstvenim delavcem, zdravnikom, predstavnikom Civilne zaščite RS, številnim prostovoljcem in ostalim društvom, ki posvečajo vso svojo energijo, znanje in moči k aktivnostim v boju zoper koronavirusu Covid-19.

Jožef Ivan Ocvirk,

predsednik Društva za zdravje naroda

 
 Zadnje objave
 

26. 3. 2020 - Poziv Društva za zdravje naroda slovenski javnosti več