Odziv na uvodnik z naslovom "Spet", avtorja Grege Repovža, Mladina, 18. 1.2 2015

Društvo za zdravje naroda se je zaradi številnih neresnic in zlonamernih podtikanj odzvalo na uvodnik z naslovom »Spet« avtorja Grege Repovža, objavljenem v tedniku Mladina, dne 18. 12. 2015. Na podlagi pravice do popravka objavljenega besedila smo po 26. členu Zakona o medijih zahtevali objavo popravka, saj zapisana neresnična dejstva škodijo ugledu Društva za zdravje naroda in njegovemu upravnemu odboru. 

Odziv na uvodnik »Spet«

V uvodniku z naslovom »Spet« avtorja Grege Repovža (Mladina, 18.12.2015) so bile zapisane številne neresnice in insinuacije, zato na podlagi pravice do popravka objavljenega besedila po 26. členu Zakona o medijih zahtevamo, da se objavi popravek, ki vam ga posredujemo v nadaljevanju kot tudi v priponki.

Ogorčeni smo, da je zgoraj omenjeni avtor v uvodniku z neresničnimi trditvami zavajal bralce tednika Mladina. Iz prispevka je razvidno, da avtor ne pozna vizije in poslanstva Društva za zdravje naroda. Društvo je nastalo kot naslednik slovenskega gibanja za zdravje naroda, ki se je začelo pred leti s podpisovanjem peticije slovenskih državljanov. Odločno zanikamo, da gre za »lobistično organizacijo na področju zdravstva, za katero stojijo tisti, ki poskušajo čim večji delež javnega denarja v zdravstvu preusmeriti v upravljanje zasebnikom«, kot navaja avtor Grega Repovž. Prav tako z vso odločnostjo zanikamo avtorjevo trditev, da »gre za klasični neoliberalni lobistični pristop«. Društvo za zdravje naroda ni nastalo pod nobenimi vplivi lobistov, ki naj bi po avtorjevih besedah zagovarjali, da se delež javnega denarja preusmeri v upravljanje zasebnikom. Društvo za zdravje naroda je nastalo kot potreba slovenskih državljanov, da se zdravstveni sistem uredi pravično in pošteno ter da bo resnično dostopen vsem slovenskim državljankam in državljanom.

Avtor namerno podtika Društvu za zdravje naroda interakcije z zasebnimi zdravstvenimi ustanovami ter ga hkrati povezuje z zasebnim kapitalom teh zdravstvenih organizacij. To ni res, saj je Društvo za zdravje naroda ustanovljeno brez zasebnega kapitala in deluje kot civilna organizacija, ki združuje bolnike, zdravnike in druge podpornike društva na podlagi članstva, ki je brezplačno. Zato v tem društvu pacienti niso le okras in v njem dejansko ne sedijo predstavniki kapitala kot trdi avtor. Prav tako Društvo za zdravje naroda skozi svoje delovanje ni nikoli zlorabljalo bolnikov in zdravnikov kot zlonamerno in škodljivo trdi avtor, saj so v upravnem odboru društva tako bolniki, zdravniki kot tudi doktorji znanosti. Društvo za zdravje naroda deluje zgolj v javnem interesu in je zaradi svoje dejavnosti v pomoč vsem slovenskih državljanom pri reševanju njihovih stisk, ker so v obstoječem zdravstvenem sistemu diskriminirani.

V imenu Društva za zdravje naroda avtorju uvodnika z velikim veseljem sporočam, da smo bili zaradi izpostavljene problematike na nedavnem zborovanju medijsko zelo odmevni, saj smo prejeli številne prošnje za intervjuje, izjave kot tudi za sodelovanja v radijskih oddajah. Prav tako so mediji poročali o tem, »kdo je stal za organizacijo srečanja,« kot se sprašuje avtor, in sicer lahko še enkrat povemo, da je dogodek organiziralo Društvo za zdravje naroda in Zdravniška zbornica Slovenije, kar smo zapisali tudi v vabilu.

Kot predsednik Društva za zdravje naroda stojim na čelu poštenega društva, ki je široko vpeto v slovenski prostor, vsi člani pa delujemo skladno z interesom poslanstva društva - pomagati urediti zdravstveni sistem, ki bo enak za vse in dostopen takoj!


Jožef Ivan Ocvirk, predsednik Društva za zdravje naroda

Ljubljana, 23. 12. 2015

 

Odziv v originalu

 
 Zadnje objave
 

26. 3. 2020 - Poziv Društva za zdravje naroda slovenski javnosti več