Odprto pismo slovenski politiki in slovenski javnosti

Društvo za zdravje naroda je organizirano z razlogom, da se uredi slovenski zdravstveni sistem po meri uporabnikov. Gibanje za zdravje naroda je trdno odločeno, da zavaruje dosedanji zdravstveni sistem, in da takoj poskrbi za ukrepe pri izboljšavi tega sistema z namenom:

1. Da bo življenje v naši državi vredno življenja;
2. Da zaščitimo že obolele državljane Republike Slovenije;
3. Da preprečimo razpad zdravstvenega sistema;
4. Da poskrbimo za nemočne in starejše državljane;
5. Da poskrbimo za mlado generacijo, za njihovo boljše in lepše življenje;
6. Da postavimo pravo strategijo preprečevanja bolezni;
7. Da zagotovimo ustrezno, pošteno in pregledno plačevanje zdravstvenih storitev;
8. Da se dosledno upoštevajo smernice razvoja zdravstvenega sistema kot jih predlagajo zdravniki, združeni v zdravniških organizacijah: Zdravniški zbornici Slovenije, Slovenskem zdravniškem društvu in FIDES-u;
9. Da se na vodilne funkcije Ministrstva za zdravje postavi kompetentne ljudi, ki niso povezani s strankarskimi interesi. Funkcijo ministra za zdravje mora opravljati oseba z zdravniškim poklicem, kajti le zdravnik lahko odgovorno in strokovno vodi ministrstvo, zastopa interese bolnikov in zdravnikov. Nikakor ne moremo dovoliti, da so na čelu Ministrstva za zdravje ljudje, ki nimajo znanj in izkušenj s področja medicine, kaj so urgentna stanja in kako jih reševati ter delovanja zdravstvenih ustanov. Taki ljudje ne morejo načrtovati strategijo razvoja in vodenja zdravstvenega sistema, reorganizacijo urgence, saj je to škodljivo za slovenski narod.

Razprave iz sej Državnega zbora kažejo na nekompetentnost vodstva Ministrstva za zdravje, zato je nujno potrebno pristopiti k takojšnjemu reševanju navedene problematike, razporeditvi dela in odgovornosti in vsakodnevnem spremljanju rezultatov dela.

Glede na navedeno so naši predlogi naslednji:

1. Nujne so takojšnje strukturne spremembe in zdravstvena reforma.


2. Potrebna je takojšnja potrditev standardov in normativov, ki so jih pripravili slovenski zdravniki v okviru Zdravniške zbornice Slovenije in Ekonomske fakultete v Ljubljani.


3. Potrebno je organizirati pregledno, pošteno in pravočasno plačevanje zdravstvenih storitev ter nadzor njihove kakovosti v skladu s standardi. Potrebno je zagotoviti za enake zdravstvene storitve enako plačilo vsem izvajalcem storitev.


4. Zaščititi je potrebno najtežje bolnike, saj jo obstoječi zdravstveni sistem ne zagotavlja.


5. Potrebno je takoj zaustaviti razgradnjo zdravniške službe v slovenskem prostoru, ki jo izvaja Ministrstvo za zdravje. Obstoječi sistem urgentnih služb v Sloveniji deluje dobro in zgledno (pokritost slovenskega prostora je enakomerna), potrebno ga je samo nadgraditi. Naš predlog je, da se takoj zaključi gradnja 11 urgentnih centrov ob bolnišnicah, ki so financirani iz sredstev Evropske unije. V teh centrih je potrebno organizirati strokovno službo, usposabljanje ekip in zagotoviti vso potrebno urgentno opremo. V kolikor se to ne bo zgodilo v predvidenem roku, bo morala Slovenija vrniti vsa evropska sredstva, namenjena za ta projekt.


6. Za dokončanje urgentnega centra glavne slovenske bolnišnice Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je potrebna takojšnja sprostitev evropskih sredstev Ministrstva za zdravje. Dežurni zdravniki že sedmo leto zapored delajo v slabih delovnih razmerah: v neizgrajeni urgenci, v prostorih brez zraka in svetlobe. V enakih razmerah so tudi bolniki, med njimi najtežji primeri.


7. Nedopustno in sramotno je, da se ukinja edina celostna hospic paliativna oskrba neozdravljivo bolnih in skrb za njihove žalujoče v Sloveniji. Vlada RS bi morala priskrbeti namenska sredstva za nemoteno delovanje hospica, saj je obstoj tovrstne dejavnosti za sodobno družbo in spoštljivo ravnanje nujno potreben.


8. Obveščeni smo, da se denar nenamensko uporablja, izginja iz zdravstvenega sistema, zato je potrebno nemudoma ugotoviti, kam odteka denar iz ZZZS in Ministrstva za zdravje ter za katere dejavnosti se namenja.


9. Predlagamo, da Ministrstvo za zdravje prekine pogodbe s škodljivimi svetovalci, ki zdravstveno blagajno stanejo 600.000 evrov. Potrebno je slediti tisti strategiji, ki je pripravljena v okviru Zdravniške zbornice Slovenije in Ekonomske fakultete v Ljubljani. Ta dokument, ki je davkoplačevalce stal 50.000 evrov, je strokovno pripravljen za izvajanje in delovanje.


10. Potrebno je ustaviti slabo vodenje gradenj zdravstvenih objektov po vsej Sloveniji, saj se s tem prepreči korupcija in nenamenska poraba javnega denarja. Predlagamo, da se izgradnja zdravstvenih objektov izvaja na podlagi projektne dokumentacije in predvidenih rokih, brez dodatnih aneksov in dodatnih stroškov ter da se zagotovi redni nadzor nad izgradnjo in porabo javnih sredstev.


11. Za nastalo situacijo nosi objektivno odgovornost predsednik vlade, zato je potrebna takojšnja vzpostavitev vseh mehanizmov za reševanje navedene problematike. Pričakujemo, da se bo predsednik vlade sam osebno zavzel za kadrovanje kompetentnih ljudi na Ministrstvo za zdravje, po principu, ki ga veleva staro slovensko reklo: »Le čevlje sodi naj kopitar!«, in prepustil vodenje Ministrstva za zdravje zdravnikom.


Odprto pismo je poslano na podlagi sklepa Upravnega odbora Društva za zdravje naroda z dne 12. 5. 2015.


Ljubljana, 14. 5. 2015

Jožef Ivan Ocvirk
predsednik

Prenesi Odprto pismo slovenski politiki in slovenski javnosti

 
 Zadnje objave
 

26. 3. 2020 - Poziv Društva za zdravje naroda slovenski javnosti več