Odprto pismo slovenski javnosti ob nedavnem tragičnem dogodku v Izoli

Društvo za zdravje naroda si že pred ustanovitvijo leta 2015, ko smo delovali še v okviru Gibanja za zdravje naroda, prizadeva k vzpostavitvi dobrega in učinkovitega zdravstvenega sistema v Sloveniji, dostopnega vsem državljanom. Na podlagi primerov dobrih praks v zdravstvenem sistemu in zavarovalništvu Društvo ažurno opozarja ministrstvo za zdravje RS in predsednika vlade RS ter ostale pristojne institucije, organizacije, in je v svojih večkratnih prizadevanjih že predlagalo primere in podalo predloge za najučinkovitejši in najprimernejši zdravstveni sistem v Republiki Sloveniji. V programu Društva smo zapisali, da je med našimi nalogami načrtovanje in izvedba nujnih sprememb zdravstvenega sistema, ki bo temeljil na pravočasni, kakovostni in korektni skrbi zavarovancev oziroma pacientov. Ob tem smo izpostavili skrb za zdravje, ki naj postane posebna vrednota vsakega državljana Republike Slovenije, ki jo je potrebno predstaviti skozi prenose znanj in izkušenj ob povezavi s slovenskim medicinskim sistemom, zdravniki, medicinskimi sestrami in vsemi, ki soustvarjajo slovenski zdravstveni sistem.

Prizadevanja Društva so v številnih pobudah in predlogih pristojnim vladnim institucijam in ostalim zdravstvenim organizacijam vsebovala tudi problematiko čakalnih dob v slovenskem zdravstvenem sistemu, ki sodi med najbolj pereče probleme slovenskega zdravstva. A žal se naši predlogi in opozarjanje na problematiko v slovenskem zdravstvenem sistemu niso dotaknili pristojnih akterjev. Društvo za zdravje naroda že dve leti neprestano opozarja ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc in predsednika vlade RS dr. Mira Cerarja, da je potrebno nemudoma sprejeti določene ukrepe, med njimi kot že rečeno tudi skrajšanje čakalnih dob v slovenskem zdravstvu, ki zaradi neurejenih razmer in zgrešene politike vodenja in upravljanja povzročajo enormno škodo, katero so nedavno žal s svojimi življenji plačali tudi nedolžni zdravnik, ki se je po svojih najboljših močeh trudil, delal in izvrševal Hipokratova načela v dobrobit ljudi, in policist, čigar delo tudi temelji na skrbi za varovanje ljudi, državljanov Republike Slovenije, in njihovega premoženja. Prav že omenjene nedopustne, nerazumne čakalne dobe in kaotično stanje v slovenskem zdravstvu so botrovali k grozljivem, neuravnovešenem dejanju bolnika, ki se je zaradi obupa znašel v zanj brezizhodnem položaju.

Število bolnikov, registriranih na čakalni listi, se je v dveh letih iz 130.000 povečalo na trenutno 270.000 čakajočih. V letošnjem letu se je od spomladi pa do danes število čakajočih bolnikov povečalo za več kot 60.000, kar nakazuje na izjemno resen problem slovenskega zdravstva, ki bi moral biti deležen takojšnjega ukrepanja in reševanja nastale težke situacije. Ne upamo si predstavljati, da je lahko med temi čakajočimi bolniki še kakšen, ki zaradi neustreznih razmer in stanja na področju čakalnih dob v svojem težkem zdravstvenem stanju razmišlja o podobnem deviantnem dejanju.

Kot predstavniki civilne družbe ponovno javno opozarjamo na slabosti delovanja slovenskega zdravstvenega sistema in podajamo predloge za izboljšanje le-tega. Kljub našim večkratnim pravočasnim opozorilom, da bi moralo vodstvo ministrstva za zdravje vse svoje aktivnosti v prvi vrsti nameniti reševanju čakalnih dob v zdravstvu, so se pa ukvarjali z zakonom o zdravniški službi, ki po našem mnenju in mnenju zdravstvene stroke prav gotovo ni med najnujnejšimi ukrepi ministrice za zdravje, saj je zdravje zavarovancev ena izmed najpomembnejših vrednot naše družbe, ki jo je potrebno varovati skladno z Ustavo RS.

Posledice, nastale zaradi izogibanja reševanja problematike čakalnih dob in neurejenih razmer v slovenskem zdravstvu, kažejo na polno odgovornost pristojnih na ministrstvu za zdravje in Vladi RS, ki niso hoteli uvideti, razumeti in upoštevati opozoril, predlogov, mnenj, pobud civilne družbe in ostalih zdravstvenih organizacij.

Ob tej priložnosti izrekamo našo polno podporo stališčem Zdravniške zbornice Slovenije in njenemu predsedniku, primariju Andreju Možini, dr. med., izraženih ob omenjeni tragediji v Izoli.

Predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk in člani upravnega odbora Društva za zdravje naroda z največjo bolečino izrekamo iskreno sožalje svojcem, prijateljem, znancem in sodelavcem umrlih v nedavnem tragičnem dogodku v Izoli.

 

 
 Zadnje objave
 

26. 3. 2020 - Poziv Društva za zdravje naroda slovenski javnosti več