Novice

10.10.2021
Ocene, pogledi in predlogi za izboljšanje zdravstvenega sistema z vidika pacientov.
07.03.2017
Društvo za zdravje naroda si vse skozi prizadeva za čim prejšnjo vzpostavitev kakovostnega, enakopravnega in zavarovancem prijaznega zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji, ki bo temeljil na korektnem obravnavanju bolnikov in bo dostopen vsem državljanom. Pri svojih predlogih se društvo opira tudi na znanja in izkušnje uspešnih tujih zdravstvenih sistemov, ki že vrsto let izjemno učinkovito delujejo v skrbi za bolnike. Zato je Društvo za zdravje naroda svoje ugotovitve, stališča in pripombe k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) podalo v predpisanem roku Ministrstvu za zdravje RS v roku javne obravnave predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
15.01.2016
V uvodniku z naslovom »Spet« avtorja Grege Repovža (Mladina, 18.12.2015) so bile zapisane številne neresnice in insinuacije, zato smo na podlagi pravice do popravka objavljenega besedila po 26. členu Zakona o medijih zahtevali objavo popravka, ki ga je tednik Mladina objavil 15.1.2016.  
23.12.2015
Društvo za zdravje naroda se je zaradi številnih neresnic in zlonamernih podtikanj odzvalo na uvodnik z naslovom »Spet« avtorja Grege Repovža, objavljenem v tedniku Mladina, dne 18. 12. 2015. Na podlagi pravice do popravka objavljenega besedila smo po 26. členu Zakona o medijih zahtevali objavo popravka, saj zapisana neresnična dejstva škodijo ugledu Društva za zdravje naroda in njegovemu upravnemu odboru. 
17.12.2015
Zdravniška zbornica Slovenije je na božično-novoletnem koncertu Camerata medica 17. decembra 2015 podelila nagrade najzaslužnejšim zdravnikom in drugim, ki so s svojim delom dosegli izjemne dosežke na področju zdravstva. Med prejemniki nagrade ZZS je tudi predsednik Društva za zdravje naroda Jožef Ivan Ocvirk, ki je prejel zahvalo za izjemen prispevek k širjenju preventive in skrbi za zdravje med slovenskimi srčnimi bolniki.
21.04.2015
Društvo za zdravje naroda je svoje aktivnosti in namen delovanja predstavilo javnosti na predavanju akad. prof. dr. Metke Zorc, dr. med., članice upravnega odbora društva, z naslovom Skrb za zdravje – temelj sodobne družbe, ki ga je 20. aprila 2015 v Šenčurju organiziralo skupaj z Društvom na srcu operiranih. Predavanja se je udeležilo veliko število občanov in drugih obiskovalcev, ki so želeli zvedeti najnovejše smernice in napotke za zdrav način življenja v različnih starostnih obdobjih.