Govor predsednika Društva za zdravje naroda na zborovanju z dne 14. 12. 2015

GOVOR NA ZBOROVANJU (dogodek Društva za zdravje naroda in Zdravniške zbornice Slovenije, Ljubljana, 14. 12. 2015)

V imenu Društva za zdravje naroda in v svojem imenu vse prisotne lepo pozdravljam.


Pozdravljam tudi vse spoštovane goste, ki bodo s svojimi prispevki in dialogom še povečali pomen današnjega zborovanja.


Zahvaljujemo se primariju Andreju Možini dr. medicine in njegovi ekipi, ki je omogočila današnje zborovanje v prostorih Zdravniške zbornice, prav tako pa primariju Možini izrekamo posebno zahvalo za njegovo izjemno prizadevanje k izhodu iz krize slovenskega zdravstva in njegovo konsolidacijo.


Ponosni smo tudi na njegovo pogumno in pokončno držo, ko je odločno zavrnil podtikanja, da zavaja slovensko javnost, s čimer se absolutno strinjamo. Ravno nasprotno, brez sramu so jo zavajali prav tisti, ki mu to očitajo, in prav ti so slovenski zdravstveni sistem pripeljali v katastrofalno stanje, v katerem se nahaja.


Dejstvo je, da zdravniki in bolniki nikoli nismo zagovarjali privatizacijo javnega zdravstva, kar nam ministrica za zdravje gospa Milojka Kolar Celarc zlonamerno očita in podtika v javnosti, da bi javno mnenje obrnila sebi v prid in se obdržala na položaju, ki ga zaseda.


Neresnične so izjave ministrice, da sindikat FIDES, Zdravniška zbornica in nekatere nevladne organizacije niso kooperativne, dejansko je ravno nasprotno. Dejstvo je tudi, da je dr. Konrad Kuštrin v imenu sindikata Fides in zdravniških organizacij na konferenci, ki je bila lansko leto, sredi aprila in julija v tej dvorani, ponudil ministrstvu vso pomoč pri izdelavi predlogov za zdravstveno reformo. Ministrica Kolarjeva se izogiba kakršnemukoli sodelovanju z navedenimi organizacijami. V dokaz povem, da je Ministrstvo za zdravje dobilo zaprosilo iz kabineta predsednika vlade, da sprejme vodstvo Društva za zdravje naroda na razgovor, vendar nas ni hotela sprejeti. Sedaj je povsem jasno, kdo ni kooperativen, kdo je samozadosten, da mu niti navodilo predsednika vlade nič ne pomeni niti ga ne spoštuje.


Razmere v slovenskem zdravstvu so postale tako depresivne in problematične, da se je zdravnikov in zdravstvenega osebja polotila apatija, da je izginil entuziazem, ki je krasil slovenske zdravnike, medicinske sestre, tehnike in celotno slovensko zdravstvo.


Rezultati so porazni za slovenske bolnike. Poslabšali so se do te mere, da:
- Se je v zadnjem letu povečalo število bolniških odsotnosti z dela zaradi bolezni iz 35.000 na 57.000 bolnikov na dan. Le katero gospodarstvo si lahko to privošči?

- Da so se enormno podaljšali čakalni seznami na zdravstvene storitve čakajočih bolnikov iz 170.000 na 201.000, kljub temu, da ZZZS v letošnjem letu izkazuje 35 MIO presežek. Podatki so resnični in niso plod novinarskih manipulacij.

- Vršilec dolžnosti direktorja ZZZS, dr. Samo Fakin je predlagal, da se presežek sredstev porabi za skrajševanje čakalnih vrst, kar je pošteno in pravično, saj je nastali višek last zavarovancev in posledica enormno podaljšanih čakalnih seznamov na zdravstvene storitve.


V 90. letih prejšnjega stoletja je bil ZZZS tik pred bankrotom. Primanjkljaj finančnih sredstev je bil tako velik, da ZZZS ni mogel pokrivati niti najnujnejših zdravstvenih storitev. Z ustanovitvijo zavarovalnice Vzajemna, ki je omogočila prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, je zdravstveni sistem premagal finančni kolaps.


Zavarovalnice Vzajemna, Triglav, Adriatic in druge zavarovalnice, ki tržijo zdravstvena zavarovanja, so pomemben del, pomoč in podpora ZZZS, ki skupaj zagotavljajo javno zdravstvo. V navedenih zavarovalnicah bi bilo potrebno le ponovno ovrednotiti zdravstvene košarice in zagotoviti natančen nadzor nad porabo sredstev. Predlog gospe ministrice za zdravje, da bi imeli samo eno zdravstveno zavarovalnico ZZZS, bi po dveh, treh letih ali še prej ZZZS privedlo v stanje pred ustanovitvijo prostovoljnih dodatnih zavarovanj.

Katastrofalno stanje v slovenskem zdravstvu še dodatno poslabšuje nerešena kadrovska problematika v največji slovenski bolnišnici UKC Ljubljana, ki po več kot dveh letih še vedno nima direktorja s polnimi pooblastili, kar še dodatno ruši organizacijo in odnose med vodilnimi kadri in zdravniki, ter posameznimi službami, na nekaterih klinikah tudi odnos do medicinskih sester in tehnikov. Podpora ministrice za zdravje neustreznemu kandidatu je še dodatno podaljšala to agonijo. Tudi UKC Maribor se sooča z kadrovskim pomanjkanjem, odšlo je 5 anestezistov, zato se je mariborska kirurgija znašla v brezizhodnem položaju.

Nevzdržne so tudi kadrovske razmere na onkološkem inštitutu in nevrološki kliniki v Ljubljani. Spori so ostali, rešitve pa ni. Smo tik pred sesutjem maksiofacialne kirurgije. V tujino odhajajo najboljši kadri s tega področja, vključno s prof. dr. Andrejem Kansky.

Na delo v tujino namerava oditi preko 300 mladih zdravnikov, ker v Sloveniji ne dobijo ustrezne zaposlitve.

Ministrstvo za zdravje se je kljub našteti problematiki, ki bi se morala obravnavati prednostno, lotilo pripravo resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva od 2015-2025, ki je nedorečena in pomanjkljiva, saj nikogar z ničemer ne zavezuje, kar pomeni, da se še nadaljnjih deset let ne bo nič spremenilo.

Tudi izdelava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, ki je slab in škodljiv, zato ga je nujno potrebno takoj umakniti iz obravnave, bi prav tako kot resolucijo lahko obravnavali kasneje.

Slovenski zdravniki in bolniki si neprestano prizadevamo, da bodo zdravstvene storitve dostopne vsem državljankam in državljanom takrat, ko jih potrebujemo, da bodo varne, kakovostne, poštene in bolnikom prijazne.

Slovenske državljanke, državljani, bolniki in zdravniška stroka natančno vemo, kakšno zdravstvo potrebujemo, vendar Ministrstvo za zdravje noče slišati in upoštevati naših predlogov za reševanje katastrofalnega stanja v slovenskem zdravstvu, zato predlagamo vladi RS:
1. Da razreši ministrico za zdravje in s tem omogoči delo kompetentnih strokovnjakov, ki jih Slovenci imamo, med njimi celo evropske akademike za področje medicine, da izpeljejo nujne zdravstvene reforme za konsolidacijo slovenskega zdravstva.
2. Da Ministrstvo za zdravje takoj umakne iz nadaljnje obravnave škodljivi predlog o koncesijah in koncesionarjih, ter predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi.

Zahvaljujem se za vašo pozornost. Hvala!

V Ljubljani, 14. 12. 2015

Jožef Ivan Ocvirk ,predsednik Društva za zdravje naroda

 
 Zadnje objave
 

26. 3. 2020 - Poziv Društva za zdravje naroda slovenski javnosti več