Pismo predsedniku Državnega zbora RS o razporeditvi 35 mio evrov dobička ZZZS RS za urgentno zdravljenje življenjsko ogroženih bolnikov in skrajševanje čakalnih vrst

Z Društvom na srcu operiranih Slovenije smo na predsednika Državnega zbora RS, mag. Mateja Tonina, naslovili dopis z namenom, da Državni zbor RS v najkrajšem možnem času brez nepotrebnega odlašanja sprejme sklep o razporeditvi nerazporejenih finančnih sredstev ZZZS (35 mio evrov dobička) ter jih v celoti razporedi za urgentno zdravljenje življenjsko ogroženih bolnikov in za skrajševanje čakalnih vrst.

Pismo smo v vednost posredovali tudi predsedniku Vlade RS, predsedniku Republike Slovenije, ministrici za zdravje, vodjem poslanskih skupin v DZ RS, generalnemu direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS in medijem.

Pismo predsedniku Državnega zbora RS mag. Meteju Toninu

 
 Zadnje objave
 

26. 3. 2020 - Poziv Društva za zdravje naroda slovenski javnosti več